Vereniging

Gemeente Winterswijk

De Gemeente Winterswijk is een gemeente waar wij trots op mogen zijn. Niet alleen is de gemeente met al haar buurtschappen prachtig, maar de gemeente zelf staat open voor onze buurtbelangen. Onze relatie kan dan ook goed en constructief worden genoemd.

Vele zaken, zoals (bouw-)aanvragen, vergunningen (festiviteiten)  kunnen via de website worden afgehandeld onder het kopje digitaal loket. Dit is een mooi resultaat van de samenwerking en inspanning tussen de gemeente en de buurtschappen Woold en Meddo. Vele vergunningsaanvragen zijn vereenvoudigt en digitaal gemaakt.

Wij hebben een vast aanspreekpunt bij de Gemeente. Zaken zoals onveilige verkeerspunten, slecht wegdek, verzoek tot plaatsing van infoborden en dergelijke worden gemeld en veelal opgelost en of aangepakt.  Als heel prettig wordt de samenwerking omtrent het aanleggen van het fietspad Vredenseweg ervaren.

Heeft u vragen aan de Gemeente, wilt u iets doorgeven en/of wilt u de laatste ontwikkelingen binnen de Gemeente weten dan verwijzen wij u graag naar de website van de Gemeente: http://www.winterswijk.nl/

                                           Gemeentehuis

Informatie van de Gemeente omtrent de buurtschappen: (bron: website gemeente)

De gemeente Winterswijk, 29.300 inwoners, ligt in het uiterste oosten van de Gelderse Achterhoek en grenst met drie kanten aan Duitsland. De gemeente heeft een groot landschappelijk buitengebied. Daarin liggen acht fraaie buurtschappen en een kerkdorp die allemaal tot de gemeente Winterswijk behoren. Met de klok mee onderscheiden we achtereenvolgens: het kerkdorp Meddo, de buurtschappen Huppel, Henxel, Ratum, Brinkheurne, Kotten , Woold, Miste en Corle. Al deze buurtschappen en het kerkdorp samen tellen 5500 inwoners. Het buitengebied is door de minister aangewezen als Nationaal Landschap .

Buurtschap                        Aantal inwoners       
Meddo                                        1.434

Woold                                           866

Kotten                                          830

Miste                                            664

Huppel                                          428

Ratum                                           368

Henxel                                          296

Brinkheurne                                   272

Corle                                             266