Vereniging

Leefbaarheid

Wat is leefbaarheid? Wat wordt hiermee bedoeld? En wat kan ik ermee? Hieronder proberen wij dat uit te leggen.

Eén van de belangrijkste thema's voor de belangenvereniging is leefbaarheid. Hierbij stellen wij de volgende vragen: Hoe houden wij met zijn allen:

- het verenigingsleven bruisend.

- de scholen met al haar activiteiten levend.

- de werkgelegenheid en de landbouw in het gebied in stand.

- de gebruiken (noaberschap, volksfeesten, meiboomzetten etc.) in stand.

- de natuurlijke waarden (rust, bossen, fietspaden etc.) bewaard.

Uw bestuur is niet dagelijks met deze zaken bezig. Echter vanuit de politiek / Gemeente Winterswijk en vooral voor het verkrijgen van subsidiemogelijkheden, bouwsegmenten wordt steeds vaker gevraagd om deze punten uit te werken.

Maar u kunt ons nu al helpen om de leefbaarheid te vergroten. Geef uw ideeën, tips aan ons door. Waar kan door middel van bijvoorbeeld het plaatsen van een vuilnisbak of heropenen van een fietspad van vroeger het leefgenot vergroot worden? Geef het aan ons door. Dan kunnen wij samen beoordelen wat haalbaar is.